2022. 05.11-én 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása (zárt ülés)

98/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 81/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 98/2022. sz. – ”Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása” című – előterjesztést Dr. Kis Róbert vonatkozásában.

 (1 igen, 2 nem, 8 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

A 2.-3. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások és az ESZSICB 82/2022. (V.11.) sz. határozat a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben található.

 

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 83/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 110/2022. sz. – ”Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 84/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 111/2022. és 111/2-4/2022. számú. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést a Képviselő-testületi ülésen a vita után vegye le a napirendjéről.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

112/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 85/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 112/2022. sz. – ”Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 

105/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

ESZSICB 86/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 105/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

     (2 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

132/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 87/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadja Sajó Ákos módosító javaslatát, mely szerint a132/2022. sz. – ”A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)” című – előterjesztésben szereplő 470 %-os nyugdíjminimum 500 %-ra történő megemelését.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 88/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 132/2022. sz. – ”A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést az ESZSICB 87/2022. (V.11.) sz. határozatában szereplő módosítással.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

106/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 89/2022. (V.11) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 106/2022. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

124/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 90/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 124/2022. sz. – ”Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést az ülésén a vita után vegye le a napirendjéről.”

      (5 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 91/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 124/2022. sz. – ”Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.”

   (2 igen, 9 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

102/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

ESZSICB 92/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 102/2022. sz. – ”Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2022/2023. tanév)

123/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 93/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 123/2022. sz. – ”Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére (2022/2023. tanév)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (9 igen,1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára

122/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 94/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 122/2022. sz. – ”Javaslat a 2022. évi alapítványi pályázatok bírálatára” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására

101/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 95/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 101/2022. sz. – ”Javaslat alapítványi pályázati elszámolásának elfogadására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

15./ Alapítványi kérelmek

117/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 96/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 117/2022. sz. – ”Alapítványi kérelmek” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

16./ Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához

97/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 97/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 117/2022. sz. – ”Kötelezettségvállalás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

17./ Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére

121/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

 

ESZSICB 98/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 121/2022. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (10 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

18./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására

120/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 99/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 120/2022. sz. – ”Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

19./ Javaslat a 2022. évi pályázatok elbírálására

Sz-146/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 100/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő III. Szociális tevékenységek kategóriában 5. soron szereplő Szőke István Egyesületnek szociális, és hátrányos helyzetű gyermekek számára mezek, felszerelések vásárlására 550.000,- Ft-ot biztosít.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

 

ESZSICB 101/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a ferencvárosi civil szervezetek működésének 2022. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 5.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Anyahajó Egyesület – Anyaközpont és Családi Kikötő a József Attila- lakótelepen közüzemi és anyagköltség 344.700,- Ft 

(bérleti díjra és honlap megújítás kivételével)

2. AppArt Egyesület MásSzínház működtetése 200.000,- Ft
3. Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete rezsiköltségek  450.000,- Ft (anyagköltség és bérleti díj kivételével)
4. Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete Köztisztaság (ingyenes kutyapiszok gyűjtőzacskó osztás), közegészségügy (állatról emberre terjedő betegségek terjedésének megállítása), kutyatartók tájékoztatása a kulturált kutyatartás érdekében, rászoruló kutyatartók segítése a Ferencvárosban, Budapest IX. kerületében, az egyesület működési támogatása. 500.000,- Ft
5. Ferencvárosi Természetbarát Egyesület működési költség, eszközbeszerzés és javítás 440.000,- Ft

 (sportmez és folyóirat kivételével)

6. Szőke István Labdarúgó Egyesület működési költség 0,- Ft
7. Tájszólam Egyesület interneten megjelenő Tiszta Forrás könyv és hanganyag formában történő megjelentetése 186.700,- Ft

 (telefon, honlap tárhely, könyvelés és irodai eszközök költségeire)

8. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete működési költség 165.000,- Ft (internethasználat kivételével)
Összesen: 2 286 400,00 Ft

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi ferencvárosi civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok pályázatát, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 5.500.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi javasolt pályázati támogatás
1. Bakelit Multi Art

Center Alapítvány

közüzemi és működési költség 400.000,- Ft
2. Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány közüzemi és működési költség 400.000,- Ft 

(pályázat 1-3. pontjára és a 4. pontnál csak karbantartásra)

3. Hiszünk Benned! Alapítvány az alapítvány az Üllői út 53/b. sz. alatti telephelyének közüzemi és működési költsége 0,- Ft
4. Itt és Most Társulat Művészeti

Alapítvány

közüzemi, távfelügyeleti költség és bérleti díj 635.000,- Ft

 (bérleti díj kivételével)

5. Írott Szó Alapítvány közüzemi és működési költség 300.000,- Ft

(csak közüzemi költségre)

6. Szőke István Alapítvány működési költség 0,- Ft
7. Védett Átkelő Alapítvány  közüzemi és működési költség 441.000,- Ft 

(installáció és anyagköltség kivélével)

Összesen: 2.176.000,- Ft

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 102/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 4.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Nagycsaládosok Országos Egyesülete kézműves foglalkozások, népi hagyományok, kult. estek, szabadtéri színpadi amatőr előadások, színház, múzeum látogatás, társasjátékozás,alkalmi segítségnyújtás, táborozás. 500.000,- Ft
2. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete kerületi látássérültek és hozzátartozóik részére Lámpás Klub az FMK-ban. 210.000,- Ft
3. Ferencvárosi Természetbarát Egyesület heti rendszerességű túrázás kerületi idősek részére 100.000,- Ft
4. Szent Kereszt Plébánia buszos zarándoklat kegyhelyekre 150.000,- Ft
5. Kaníziusz Szent Péter Templom egész napos zarándoklat egy Mária kegyhelyhez 150.000,- Ft
6. Középső-Fv. Páli Szt. Vince Plébánia egész napos zarándoklat egy Mária kegyhelyhez 150.000,- Ft
7. Bonbonier Chocolate Kft. kóstolás és érzékszervi szekció és bonbon és zamat szekció 0,- Ft
8. Oltalom Sportegyesület a focitudás nyitott, nemtől, kortól, identitástól függetlenül bárkinek 200.000,- Ft
9. Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület hátrányos helyzetű gyerekeknek ingyenes programok és tábor 0,- Ft
10. FTC Icehockey Utánpótlás Kft. felnőtt siket csapat részére edzés, képzés, verseny lehetőség 1.000.000,- Ft
11. SZIA-HELLÓ 67 Egyesület József A. Ált.Iskola és Alapfokú Műv.Iskola tanulóinak délutáni foglalkozások tartása 295.000,- Ft
12. Ferencvárosi Főplébánia hittantáborok, lelkigyakorlat, filmklub, teadélután, színház, múzeum látogatás, 200.000,- Ft 

(csak idősek programjára)

13. Magyar Szakszervezeti Szövetség kerületi nyugdíjasok részére kirándulás, egészségmegőrző fórumok 200.000,- Ft
Összesen: 3.155.000,- Ft

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok pályázatát, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 4.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi javasolt pályázati támogatás
1. Hendikep Alapítvány IX. ker. DIÓ Ált. Iskola és Készségfejl. Szakisk. fogyatékos diákjai részére állatsimogató kirándulás a Normafán 200.000,- Ft
2. Horizont Szociális Alapítvány egynapos élményprogramok a hátrányos helyzetű gyermekek részére a FESZGYI H52-vel 245.000,- Ft
3. Szőke István Alapítvány családok részére kirándulás 0,- Ft
4. Artemisszió Alapítvány 5 napos programsorozat 400.000,- Ft
Összesen: 845.000,- Ft

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 103/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi szociális tevékenységek támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. AppArt Egyesület általános és középiskolás diákoknak szóló színházi nevelési program, a kerületi iskolákban 0,- Ft
2. Szent Kereszt Plébánia templomi ministránsok jobban megismerjék egymást hétfőtől-péntekig tartó táborokban, karitászcsoportok karácsonyi és húsvéti csomagokat készítenek 100.000,- Ft
3. Kaníziusz Szent Péter Templom egzisztenciális problémájú házaspároknak heti egy alkalommal tartanak mentorálási foglalkozást.  100.000,- Ft
4. Középső-Fv. Szt.Vince Plébánia egzisztenciális problémájú házaspároknak heti egy alkalommal tartanak mentorálási foglalkozást.  100.000,- Ft
5. Szőke István Labdar.A.Egyesület hátrányos helyzetű gyermekek számára mezek, felszerelések vásárlása 550.000,- Ft
6. Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület kerületi 12-18 éves fiatalok elérése, tanárok, iskolapszich., óvodai és isk. szoc.munkásokkal 350.000,- Ft
7. Bálint Piroska e.v. stresszoldó módszerek, technikák, gyerek jóga gyakorlatok, kerületi óvodákban, iskolákban 0,- Ft
8. Köztes Átmenetek NKft. kerületi középiskolás diákok és tanárok részére drogprevenciós kiállítás 400.000,- Ft
9. Csillag Kórus Egyesület Aszódi úti telepen fiatalok számára szervezett tanodai szolgáltatás 400.000,- Ft
Összesen: 2.000.000,- Ft

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének, a 2022. évi szociális tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok pályázatát, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi javasolt pályázati támogatás
1. Kézenfogva Alapítvány fogyatékos emberek/fogyatékos gyermeket nevelő családok számára konzultációs foglalkozás 300.000,- Ft
2. Konkáv Alapítvány 5 napos tábor a Konkáv-ba járó gyerekeknek,társasjáték ped. és angol nyelvi foglalkozások 300.000,- Ft
3. Szőke István Alapítvány 6 db. komplett számítógép vásárlása 0,- Ft
4. Hiszünk Benned! Alapítvány összefoglaló az óvodai és iskolai érettség kritériumairól a szülők részére, kiadványok megvalósítása 400.000,- Ft
Összesen: 1.000.000,- Ft

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 104/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. évi egészségügyi alapellátási pályázatok támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete 3301. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 5.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022. évi pályázati programja 2022. évi pályázati támogatás
1. Bell-Medic Plus Kft. nyomtató/másoló/szkenner/fax, LAN hálózat kiépítése a Csengettyű u. 23. orvosi rendelőben 50.000,- Ft
2. DR-PETER MEDICAL CARE Kft. EKG (520.000 Ft), – 24 órás EKG monitorozó (620.000 Ft), – 24 órás vérnyomásmérő (380.000 Ft) Drégely u. 19. orvosi rendelőben 380.000,- Ft
3. Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.  otoszkóp,oftalmoszkóp,légtisztító,vér-nyomásmérő,pulzoximeter,hűtőhőmérő Vaskapu u. 23-29. orvosi rendelőben 175.427,- Ft
4. Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.  vérnyomásmérő, diagnosztikai mérleg, Vaskapu u. 23-29. orvosi rendelőben 270.000,- Ft
5. Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.  számítógép rendszer felújítása a Csengettyű u. 23. orvosi rendelőben 50.000,- Ft
6. Iatoria Eü. Szolg. Kft. ‘EKG 12 csatornás (460.000 Ft), -Cobas H232 scanner (622.300 Ft) – Roche Cardiac (26.565 Ft) aut.troponin és D-dimer (65.940Ft) tesztek nekroenzim vizsgálathoz szív-és érrendszeri betegeknél a Ferenc tér 1. orvosi rendelőben 700.000,- Ft
7. Areola-Med Kft. -audiometer,-elektr.fonendoszkóp,troponin teszt, Igloo D-dimer teszt a Lónyay u. 19. orvosi rendelőben 400.000,- Ft
8. Dentiscalpium Kft. -főpályázó- ‘A-Z Dental Kft,’Bolvárydent Bt,’Ferenc D Kft,’KIL Bt. Carestream Dental CS 8100 2D panorámaröntgen készülék a Pipa u. 4. sz. fogorvosi rendelőben  a támogatási összegre vonatkozóan további egyeztetés várható
9. Medico Centrum Bt. vizeletvizsg.,alkohol detektor,testzsír mérleg,okos vérnyomásmérő, látásvizsg. tábla,ABPM, ózon generátor 300.000,- Ft
10. dr. Szuhács Dóra e.v. EKG 12 csat. szám.gép.készülék, a Börzsöny u. 19. orvosi rendelőben 300.000,- Ft
Összesen: 2.625.427,- Ft

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

20./ Javaslat a Sport alap 2022-2025. évekre meghirdetett pályázat elbírálására

Sz-147/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

 

ESZSICB 105/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2022. – 2025. évekre szóló Sport Alap pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3416. számú költségvetési sora ezen célra biztosított 20.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2022-2025. évekre szóló

pályázati programja

2022-2025. évekre szóló éves pályázati támogatás
1. Grád Boxing Family Ökölvívó Sportegyesület fiatalok képzése, versenyeztetése 0,- Ft
2. Budapest Hoppers  Kötélugró Klub széles sportolói bázis felépítése 0,- Ft
3. Goldball’94 Football Club Sportegyesület labdarúgó utánpótlás-nevelés 0,- Ft
4. Ippon Kyokushin Karate Sportegyesület Ippon Kyokushin karate 400.000,- Ft
5. Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület kosárlabda népszerűsítése 2.500.000,- Ft
6. Szent István Sportegyesület labdarúgás és kézilabda szakosztály működtetése 2.100.000,- Ft
7. Ferencvárosi Torna Club Atlétika, birkózás, úszás, teke, triatlon, vívó, ökölvívó, gyorskorcsolya, torna, kajak-kenu utánpótlás nevelés 7.000.000,- Ft
8. FTC Vizilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. Vízilabda szakosztály kiemelt minőségű utánpótlás nevelése 3.000.000,- Ft
9. Nova Kézisuli Kft. Célunk a versenyeztetés mellett egy olyan komplex fejlesztés, ahol az általunk tartott foglalkozásokon a legfőbb feladatunk a pozitív motivációs légkör megteremtése, a mozgás megszerettetése. 0,- Ft
10. FTC Icehockey Utánpótlás Kft. Jégkorong szakosztály működtetése. Minél több gyermek tanuljon meg korcsolyázni, óvodai, iskolai korcsolya oktatási programok szervezése 5.000.000,- Ft
Összesen: 20.000.000,- Ft

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

21./ Pályázat módosítására vonatkozó kérelmek

Sz-148/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 106/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a 2021. évi fejlesztő programok támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Hajdú Fanny egyéni vállalkozóval kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. június 30. napjára, az elszámolási határidő 2022. július 31. napjára történő módosításához.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 107/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hozzájárul a 2021. évi egészségügyi alapellátási pályázat pályázati felhíváson nyertes Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. február 28. napjára, az elszámolási határidő 2022. március 31. napjára történő módosításához.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 108/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hozzájárul a 2021. évi hátrányos helyzetű csoportok szabadidős tevékenységének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Szőke István Labdarúgó Egyesülettel kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. április 30. napjára, az elszámolási határidő 2022. május 31. napjára történő módosításához.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 109/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hozzájárul a Ferencvárosi Epres Óvodával kötött támogatási szerződésben megjelölt „Mikulás Kupa” támogatási cél „Tavaszi kupa” célra történő módosításához.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 110/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság felkéri a Polgármestert az 1-4. pontban rögzítettek szerint a támogatási szerződések módosítására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

22./ Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

Sz-141/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 111/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a 1097 Budapest, Vaskapu 23-29. sz. alatt működő házi gyermekorvosi rendelőben működő 3. házi gyermekorvosi körzet rendelési idejének, 2022. május 12. napjától történő módosításához az alábbiak szerint:

„Rendelési idő: 

Betegrendelés:

hétfő: 08.00.-12.00.

kedd: 10.00.-12.00.

szerda: 14.00.-16.00.

csütörtök: 14.00.-18.00.

péntek:

páros: 16.00.-20.00.

páratlan: 08.00.-12.00.

Prevenciós rendelés

kedd: 08.00.-10.00.

szerda: 12.00.-14.00.”

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság felkéri a Polgármestert a 3. házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában a BE-ZO Gyermekorvos Bt-vel, az ellátásért felelős dr. Kiss Magdolna Krisztina orvossal 2021. december 01. napjától 2026. november 30. napjáig terjedő, határozott időtartamra létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására. 

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

23./ Javaslat a 9. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

Sz-142/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 112/2022. (V.11.) sz.

Határozat

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a 9. házi gyermekorvosi körzet, 1093 Budapest, Lónyay u. 46. sz. alatti működtetésére szolgáló házi gyermekorvosi rendelőben  a  rendelési idő 2022. május 12. napjától történő  módosításához az alábbiak szerint: 

„Rendelési idő:

Betegrendelés:

hétfő: 08.00.-12.00.

kedd: 16.00.-19.00.

szerda: 11.00.-13.00.

csütörtök: 17.00.-19.00.

péntek:

páros: 08.00.-11.00.

páratlan: 16.00.-19.00.

Prevenciós rendelés

szerda: 08.00.-11.00.

csütörtök: 14.00.-17.00.”

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság felkéri a Polgármestert a 9. házi gyermekorvosi körzet működtetése tárgyában a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft.-vel 2021. december 01. napjától 2026. november 30. napjáig terjedő, határozott időtartamra létrejött feladat-ellátási szerződés módosítására. 

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

24./ Javaslat a 26. számú háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-143/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 113/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy tudomásul veszi Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 26. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a DR. BOGDÁN és Tsa Háziorvosi Betéti Társaság és egyben az ellátásért felelős dr. Bogdán Beatrix orvossal kötött feladatellátási szerződés 2022. április 1. napjától 6 hónapos rendes felmondás útján történő megszűnését 2022. szeptember 30. napjával, és felkéri a polgármestert a feladatellátási szerződés megszűnésére vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

25./ Javaslat a 27. számú háziorvosi körzet működtetésére 

Sz-149/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 114/2022. (V.11.) sz.

Határozat

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros közigazgatási területén lévő alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettségű 27. sz., tartósan betöltetlen háziorvosi körzet működtetésére a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal ismételten pályázatot hirdet meg, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat meghirdetéséről a jogszabályban előírt fórumokon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a háziorvosi praxis működtetésére meghirdetett pályázat Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a Bizottság számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:
 2. Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző vagy az általa megbízott személy
 4. dr. Jelinek Benjamin Gábor, budapesti háziorvosi kollegiális szakmai vezető,
 5. Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

26./ Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

Sz-150/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 115/2022. (V.11.) sz.

Határozat

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros közigazgatási területén lévő alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettségű, tartósan betöltetlen 1. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal pályázatot hirdet meg, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat meghirdetéséről a jogszabályban előírt fórumokon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az 1. sz. házi gyermekorvosi praxis működtetésére meghirdetett pályázat Bizottság által történő elbírálását megelőzően a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a Bizottság számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:
 2. Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző vagy az általa megbízott személy
 4. dr. Külkey Orsolya, ferencvárosi házi gyermekorvos, 

/dr. Király Balázs fővárosi házi gyermekorvosi kollegiális vezető ajánlására/

 1. Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

27./ Javaslat a ferencvárosi fogorvosi körzetek működtetésére

Sz-151/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester:

 

ESZSICB 116/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. 3.) fa) és fb) pontja alapján az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott:

1./ 1. sz. fogorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, IX. Pipa u. 4. /hrsz.: 37027/0/A/2-3/. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben az A-Z Dental Fogorvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Gyúró Zoltán orvossal 2023. január 01-től 2027. december 31-ig,

 

2./ 3. sz. fogorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, IX. Pipa u. 4. /hrsz.: 37027/0/A/2-3./ sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a FERENC D. Kft. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Nyáry Zsolt András orvossal, 2023. január 01-től 2027. december 31-ig,

 

3./ 4. sz. fogorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, IX. Pipa u. 4. /hrsz.: 37027/0/A/2-3./ sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a KIL Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Rajcsányi Barbara Andrea orvossal, 2023. január 01-től 2027. december 31-ig,

 

4./ 6. sz. fogorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest, IX. Pipa u. 4. /hrsz.: 37027/0/A/2-3./ sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a FOGLABOR Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Kerényi Hajnalka  orvossal, 2023. január 01-től 2027. december 31-ig,

 

5./ 11. sz. fogorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest, Toronyház u. 3/B. /hrsz. 38236/77/A/4, 5. albetét/ sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a DOKT-ORÁL Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Borics Éva orvossal, 2023. január 01-től 2027. december 31-ig,

 

6./ 12. sz. fogorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest, Toronyház u. 3/B. /hrsz. 38236/77/A/4, 5. albetét/ sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a FOG-MŰ Bt. egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős dr. Horváth Ildikó orvossal, 2023. január 01-től 2027. december 31-ig,

 

7./ 13. sz. fogorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest, Toronyház u. 3/B. /hrsz. 38236/77/A/4, 5. albetét/ sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben dr. Kiss Pál Zsolt egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatóval és egyben az ellátásért felelős orvossal, 2023. január 01-től 2027. december 31-ig

 

jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal feladatellátási szerződést köt, és egyben felkéri polgármestert a feladatellátási szerződések megkötésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

28./ Javaslat pályázati beszámolók elfogadására

Sz-152/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 117/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint elfogadja az ESZSICB. 89/2020. (VII.29.) számú határozat 1. pontja alapján támogatásban részesített civil szervezetek beszámolóit.

Civil szervezetek 2020. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)
1. AppArt Egyesület 300.000,- 
2. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a Bűnözés Áldozatainak Támogatására 600.000,-
3. Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 250.000,-
4. Patent Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület 200.000,- 

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 118/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi táblázat szerint elfogadja az ESZSICB. 22/2021. (VII.22.) számú határozat 1. pontja alapján támogatásban részesített szervezet beszámolóját.

Szervezetek 2021. évi felhasznált támogatási összeg (Ft)
1. FESZGYI 400.000,- 

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

3./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-2. pontjában foglalt döntésről tájékoztassa az érintetteket.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

29./ Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztenciateremtési Közösségi Programban (LÉLEK-Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése

Sz-178/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 119/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Feka Ernő részére a LÉLEK-Programon belüli harmadik szintű elhelyezés keretében legfeljebb 2 szobás lakás kerüljön bérbeadásra 36 hónap határozott időtartamra, amennyiben vele a harmadik szintű elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésre kerül, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 120/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Schmidt Rita részére a LÉLEK-Programon belüli harmadik szintű elhelyezés keretében egy 1 szobás lakás kerüljön bérbeadásra 36 hónap határozott időtartamra, amennyiben vele a harmadik szintű elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésre kerül, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 121/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Kiss Sándor részére a LÉLEK-Programon belüli harmadik szintű elhelyezés keretében egy 1 szobás lakás kerüljön bérbeadásra 36 hónap határozott időtartamra, amennyiben vele a harmadik szintű elhelyezésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésre kerül, és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés megkötéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

      (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

30./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése

Sz-183/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 122/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Bokréta u. 12. I. emelet 3. szám alatti lakás Tamás Gábor bérlő részére 26.400.000,- Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 123/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Ecseri út 17. fszt. 15. szám alatti lakás Seres Zsuzsanna bérlő részére 10.750.000,- Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 124/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Lónyay u. 9. II. ép. II. emelet 13. szám alatti lakás Gulyás Gábor bérlő részére 17.550.000,- Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 125/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Üllői út 95. fszt. 19. szám alatti lakás Kovács Krisztián bérlő részére 16.400.000,- Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

31./ Személyi térítési díjak elengedése iránti kérelmek

Sz-144/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 126/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Rízmajer Lőrincné (1094 Budapest, Balázs B. u. 34/B. II/212.) szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. május 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

      (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 127/2022. (V.11.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális Sport Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy Somlai Ferenc (1096 Budapest, Thaly K. u. 11. I/12.) szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díját a kérelmező szociális válsághelyzetére tekintettel 2022. május 01-től a térítési díj soron következő felülvizsgálatáig elengedi.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

      (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

Top