2022. 01.26-án 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)

6/2022., 6/2-4/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 4/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/4/2022. sz. – ”Módosító javaslat a 6/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 5/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2022. és 6/3/2022. sz.. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 6/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2022. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására

10/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 7/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 10/2022. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

    (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok miatt szombatra áthelyezett munkanapok ügyelete

3/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 8/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 3/2022. – ”A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok miatt szombatra áthelyezett munkanapok ügyelete” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

    (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Alapítványi kérelmek

20/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 9/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 20/2022. – ” Alapítványi kérelmek” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Háttér Társaság kérelme pályázati programja időpontjának módosítására

Sz-7/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő:  Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 10/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a 2020. évi civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson nyertes Háttér Társasággal kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határidő 2022. június 30. napjára, az elszámolási határidő 2022. július 31. napjára történő módosításához, és felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a 10. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-8/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 11/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2021. december 11. napjától 2026. december 31. napjáig a Feriju Kft.-vel és az ellátásért felelős dr. Ferenczi Judit orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2022. február 01-től: 

„Helyettesítés rendje:

 1. Székely Alice 1097 Budapest, Drégely u. 19. 
 2. Ferenczi Judit rendelési idejében 

kedd:15.00-19.00.

szerda: 08.00-12.00.

péntek 

páros héten: 08.00-12.00.

páratlan héten: 15.00-19.00.

 1. Molnár Márta 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
 2. Környei Zsuzsanna Judit 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
 3. Jelinek Benjamin Gábor 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében”

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-10/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 12/2022. (I.26.) sz.

Határozat

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a tartósan betöltetlen, Ferencváros közigazgatási területén lévő alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettségű 27. sz. háziorvosi körzet működtetésére a jelen előterjesztés melléklete szerint pályázatot hirdet meg, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat meghirdetéséről a jogszabályban előírt fórumokon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a háziorvosi praxis működtetésére meghirdetett pályázat Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a Bizottság számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:
 2. Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző vagy az általa megbízott személy
 4. dr. Jelinek Benjamin Gábor, budapesti háziorvosi kollegiális szakmai vezető,
 5. Kelemen László (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

a javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. január 26.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a 8. fogorvosi körzet működtetésére

Sz-11/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 13/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy ESZSICB. 133/2021. (XII.8.) sz. határozatának 1. pontját 2022. február 1-től az alábbiak szerint módosítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 3. sz. mellékletében meghatározott 8. sz. fogorvosi körzet működtetésére 2019. március 01. napjától 2024. február 28. napjáig a Kertes-Dent Kft-vel, és az ellátást személyesen nyújtó dr. Horváth Dominik orvossal kötött feladat-ellátási szerződés 4. mellékletét az alábbiak szerint módosítja 2022. január 01-től, a tárgyi betöltetlen körzetben az ellátás biztosítása érdekében, és felkéri a polgármestert a módosító szerződés aláírására.

 

 1. sz. melléklet

 

Egészségügyi szolgáltató: KERTES-DENT Kft.

Tartós helyettesként ellátást nyújtó orvos: dr. Cseh Judit 

Rendelés helye: 1095 Budapest, Mester u. 45. 332. sz. rendelő

Rendelés ideje:

hétfő-szerda: 08.00.-14.00.

kedd-csütörtök: 14.00.-20.00.

péntek:

páros héten: 08.00.-14.00.

páratlan héten:14.00.-20.00.”

Határidő: döntést követő 30 nap.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ A LÉLEK Program harmadik szintjén elhelyezett személyek bérleti szerződésének határozatlan időre történő megkötése.

Sz-12/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 14/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Rafael Jolán Budapest IX. kerület, Telepy u. 27. II. em. 28. szám alatti 1 szobás, komfortos, 36,78 m2 alapterületű lakásba való határozatlan idejű elhelyezéséhez hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése

Sz-13/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 15/2022. (I.26.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Márton u. 18. tetőtér 21. szám alatti lakás Kovács Gyula bérlő részére 12.100.000,- Ft vételáron történő elidegenítését.”

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen,7 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Tájékoztató a Moravcsik Alapítvány 2021. évi szakmai munkájáról

Sz-17/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top