2022. 01.26-án 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés

2022. 01.26-án 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés

ESZSICB 4/2022. (I.26.) sz. 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)
ESZSICB 6/2022. (I.26.) sz. 2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
ESZSICB 7/2022. (I.26.) sz. 3./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására
ESZSICB 8/2022. (I.26.) sz. 4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2022. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2022. évi munkaszüneti napok miatt szombatra áthelyezett munkanapok ügyelete
ESZSICB 9/2022. (I.26.) sz. 5./ Alapítványi kérelmek
ESZSICB 10/2022. (I.26.) sz. 6./ Háttér Társaság kérelme pályázati programja időpontjának módosítására
ESZSICB 11/2022. (I.26.) sz. 7./ Javaslat a 10. háziorvosi körzet működtetésére
ESZSICB 12/2022. (I.26.) sz. 8./ Javaslat a 27. háziorvosi körzet működtetésére
ESZSICB 13/2022. (I.26.) sz. 9./ Javaslat a 8. fogorvosi körzet működtetésére
ESZSICB 14/2022. (I.26.) sz. 10./ A LÉLEK Program harmadik szintjén elhelyezett személyek bérleti szerződésének határozatlan időre történő megkötése.
ESZSICB 15/2022. (I.26.) sz. 11./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése
Top