2021. 09.08-án 12.30. órakor megtartott rendes nyílt ülés

2021. 09.8-án 12.30. órakor megtartott rendes nyílt ülés

ESZSICB 31/2021. (IX.8.) sz. 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
ESZSICB 32/2021. (IX.8.) sz. 2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
ESZSICB 33/2021. (IX.8.) sz. 3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
ESZSICB 34/2021. (IX.8.) sz. 4./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)
ESZSICB 35/2021. (IX.8.) sz. 5./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának előkészítésére
ESZSICB 36/2021. (IX.8.) sz. 6.) Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez
ESZSICB 37/2021. (IX.8.) sz. 7.) Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere
ESZSICB 38/2021. (IX.8.) sz. 8.) Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról
ESZSICB 39/2021. (IX.8.) sz. 9./ Javaslat a 28. sz. háziorvosi körzet működtetésére
ESZSICB 40/2021. (IX.8.) sz. 10./ Javaslat a 30. sz. háziorvosi körzet működtetésére
ESZSICB 41/2021. (IX.8.) sz. 11./ Javaslat a 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére
ESZSICB 43/2021. (IX.8.) sz. 12./ Peregium Társadalmi Szervezet kérelme
Top