2021. szeptember 8.-án 12.30. órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 31/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2021., 29/2-3/2021. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

 

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

24/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 32/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 24/2021. – ”Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

       (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

39/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 33/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 39/2021. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést.”

    (5 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

40/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 34/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 40/2021. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló) ” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

      (6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának előkészítésére

35/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

 

ESZSICB 35/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 35/2021. – „Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának előkészítésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6.) Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez

48/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

 

ESZSICB 36/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 48/2021. ”Szándéknyilatkozat a ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

     (7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

7.) Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere

33/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 37/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/2021. –  „Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a tagok közé a 2. helyre Köfler Máriát vegye fel.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

 

8.) Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról

46/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

 

ESZSICB 38/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2021. –  „Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                (9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a 28. sz. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-36/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 39/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 28. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a MEDICAL-PHARMA Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Dobi Kornélia orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési idő alábbiak szerinti módosításához 2021. szeptember 09-től: 

„Rendelési idő: 

hétfő-szerda: 17.00.-20.00.

kedd-csütörtök: 09.00.-12.00.

péntek: 13.00.-17.00.

prevenciós rendelés

hétfő-szerda: 16.00.-17.00.

kedd-csütörtök: 08.00.-09.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Javaslat a 30. sz. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-37/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 40/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 30. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2016. december 11. napjától 2021. december 10. napjáig a Medolin Kft-vel, és az ellátásért felelős dr. Olasz József István orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési idő alábbiak szerinti módosításához 2021. szeptember 09-től: 

 

„Rendelési idő: 

hétfő 09.00.-12.00.

kedd 15.00.-18.00.

szerda: 09.00.-12.00.

csütörtök: 15.00.-18.00.

péntek: 09.00.-13.00.

prevenciós rendelés

hétfő-szerda: 12.00.-13.00.

kedd-csütörtök: 18.00.-19.00.”

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

                (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Javaslat a 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-61/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 41/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa.) és fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. betöltetlen háziorvosi körzet működtetésére vonatkozóan jelen előterjesztés melléklete szerint feladatellátási szerződést köt a DR-PETER MEDICAL CARE Kft. egészségügyi szolgáltatóval és dr. Nagy Péter Gyula belgyógyász szakorvossal (orvosi pecsétszám: 42110), 2021. november 01-től 2026. október 31-ig, és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2021. szeptember 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (10 igen, egyhangú)

 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 42/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa.) és fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. betöltetlen, területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzet (1097 Budapest, Drégely u. 19. szám alatti orvosi rendelő) helyettesítéssel történő ellátására 2020. november 01. napjától 2021. június 30. napjáig a FESZ KN Kft-vel kötött feladat átadási megállapodás időpontját, 2021. október 31. napjára módosítja és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2021. szeptember 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                (10 igen, egyhangú)

 

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Peregium Társadalmi Szervezet kérelme

Sz-56/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 43/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy a 364/2021. (VI.9.) számú határozat alapján a Peregium Társadalmi Szervezettel kötött támogatási szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját 2021. október 29. napjára, míg a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határnapját 2021. november 29. napjára módosítja, egyben felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 44/2021. (IX.8.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-42/2021. sz. „Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése”, az Sz-58/2021. sz. Lakás bérbeadása a Lakásrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, Sz-44/2021. sz, -„Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” és az Sz-38/2021. sz. „Személyi térítési díj elengedés iránti kérelmek” című előterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalja.

Határidő: 2021. szeptember 8.

Felelős: Torzsa Sándor elnök 

(10 igen, egyhangú)

Top