Kárigény tájékoztató

Tisztelt Károsult,

Ferencváros Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megtéríti mindazokat a károkat, amelyeket a kezelésében álló közutakon található kátyúk, úthibák okoztak a szabályszerűen közlekedő gépjárművekben. Hasonlóképp, az Önkormányzat megtéríti a faágak leszakadásából eredő károkat is abban az esetben, ha a faág a fa nem megfelelő állapota következtében szakadt le.

Mivel a károsultnak kell tudnia bizonyítani, hogy a kár akkor, ott és úgy történt, ahogy ő azt előadja, nagyon fontos, hogy a károsult a kárbejelentéskor megfelelő bizonyítékot tudjon szolgáltatni a kár megtörténtéről, mibenlétéről és mértékéről, amihez már a helyszínen intézkednie szükséges.
A káresemény megfelelő dokumentálásának és bizonyításának lehetősége – a káresemény természeténél fogva – a helyszín elhagyását követően a későbbiek során már nem áll fenn.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy alaposan olvassa el az alábbi tájékoztatókat, és a káresemény dokumentálása, bejelentése során azoknak megfelelően járjon el.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ferencváros Önkormányzata a kárigényt elutasíthatja, amennyiben Ön nem az alábbi tájékoztatókban foglaltaknak megfelelően jár el, ami miatt a káresemény szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak vagy a káresemény nem bizonyított.

TÁJÉKOZTATÓ az úthibával okozati összefüggésben keletkezett károk bejelentéséről és megtérítéséről

TÁJÉKOZTATÓ faágak leszakadásából eredő károk bejelentéséről és megtérítéséről

Top