2023.04.26. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2023. április 26-án (szerda) 14.30 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslatok:

1./ Javaslat a CT diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalásáról szóló …/2023. (…) önkormányzati rendelet megalkotására (II. forduló)
57/2/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

57_2_23

Előterjesztő: Zombory Miklós önkormányzati képviselő

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)
88/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

88_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi beszámolója
94/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

94_23 94_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

4./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
93/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

93_23     93_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Mechler András ügyvezető

5./ Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
91/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

91_23     91_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta ügyvezető

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt.-nél kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatban kiadott vezetői nyilatkozatról és megfelelési tanácsadói jelentésről
90/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

90_23     90_23_M01

Előterjesztő: Pataki Márton FEVIX Zrt. vezérigazgatója

2./ Tájékoztató a PEB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-110/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök

Budapest, 2023. április 20.

Kállay Gáborné
elnök

s.k.

Top