2027.04.17. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2024. április 17-én (szerda) 14.30 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánítására, valamint új pályázat kiírására
96/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról
99/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ 2023. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés
80/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

80_24    80_24_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4./ A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi beszámolója és üzleti jelentése
81/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

81_24    81_24_M01    81_24_M02    81_24_M03    81_24_M04     81_24_M05    81_24_M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató

5./ A FEV IX. Zrt. alaptőkéjének leszállítása
82/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

82_24    82_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton, az igazgatóság elnöke

6./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
83/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

83_24    83_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Mechler András ügyvezető

7./ Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
84/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

84_24    84_24_M01_M06

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából dr. Bencsik Márta ügyvezető

8./ A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
85/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

85_24     85_24_M01     85_24_M02    85_24_M03     85_24_M04

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Polyák Béla igazgató

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt.-nél kontrollkörnyezet kialakításával kapcsolatban kiadott vezetői nyilatkozatról és megfelelési tanácsadói jelentésről
95/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

95_24    95_24_M01_M03

Előterjesztő: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgatója

2./ Tájékoztató a PEB 2024. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-121/2024. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök

Budapest, 2024. április 11.

Kállay Gáborné s.k.
elnök

Top