2023.12.13. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2023. december 13-án (szerda) 14.30 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslatok:
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2024. évi költségvetése (I. forduló)
242/2023., 242/2/2023. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

242_23    242_2_23    242_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
246/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

246_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek deregulációjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására (egyfordulóban)
247/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

247_23

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

4./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetéséről és az önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről szóló …/2023. (… …) önkormányzati rendelet megalkotására
248/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

248_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ Belső Ellenőrzési Stratégiai Terv 2024-2028 Terve
261/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

261_23    261_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6./ 2024. évi éves belső ellenőrzési terv 251/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

251_23    251_23_M01

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7./ Ecseri úti metrómegálló felszínének és környezetének felújításához szükséges többletforrás biztosítása
262/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

262_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. I. félévi munkaterve
256/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

256_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tájékoztatók:
1./ Tájékoztató a PEB 2023. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-393/2023. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)
Előterjesztő: Kállay Gáborné elnök

2./ Tájékoztató a FESZ-ben foglalkoztatott nem orvos munkavállalók béremeléséről
250/2023. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Budapest, 2023. december 7.

Kállay Gáborné s.k.
elnök

Top