2023.10.03. SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

SZMSZ-szerkesztő ideiglenes bizottság 2023. október 3-án (kedd) 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata
205/2023 előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

205_23

Előterjesztő: Árva Péter a bizottság elnöke
Indokolás:
A meghívóban szereplő előterjesztésről a Képviselő-testület dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2023. szeptember 29.

Árva Péter s.k.
elnök

Top