2023.09.26. – Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

Jegyzőkönyv

Hanganyag

MEGHÍVÓ

az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságának 2023. szeptember 26-án (kedden) 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslat:
1./ Javaslat a 17. háziorvosi körzet működtetésére
Sz-301/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_301_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére
Sz-302/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_302_23

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás: Ellátási érdekből a feladatellátási szerződések megkötéséről szükséges dönteni, mely a szakbizottság hatásköre.

Budapest, 2023. szeptember 22.

Torzsa Sándor s.

Top