2023.08.30. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság 2023. augusztus 30-án (szerda) 10.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem , 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Közösségi használatú elektromos eszközök mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési és tárolási célú elhelyezésére vonatkozó közterület-használati megállapodás módosítása iránti kérelmek
Sz-264/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_264_23    Sz_264_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ 4 Cowboy Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 31/C szám előtti díszburkolatos parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-265/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_265_23  Sz_265_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Minden Finom Étterem Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használat iránti kérelme
Sz-266/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Sz_266_23    Sz_266_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2023. augusztus 28.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top