2023.07.11. – Városgazdálkodási Bizottság

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv zárt

MEGHÍVÓ

a Városgazdálkodási Bizottság

2023. július 11-én (kedd) 14:30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. tanácsterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:

1./ A Gamma Vas Szövetkezet Budapest IX. kerület, Tompa utca 19. szám előtti díszburkolatos parkoló területére vendéglátó terasz kihelyezés céljára benyújtott közterület-használati kérelme

Sz-253/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) Sz_253_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Az Allgourmet Kft. Budapest IX. kerület, Köztelek utca 2. szám előtti nem díszburkolatos parkoló területére kihelyezett vendéglátó teraszra vonatkozó közterület-használati díj 20 %-kal történő csökkentése iránti kérelme

Sz-254/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) Sz_254_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Az AppleBee Kft. Budapest IX. kerület, Tompa utca 17/B. szám előtti díszburkolatos parkoló területére kihelyezett vendéglátó teraszra vonatkozó közterület-használati díj 20 %-kal történő csökkentése iránti kérelme

Sz-255/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) Sz_255_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A Gelka Food Kft. Budapest IX. kerület, Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló területére kihelyezett vendéglátó teraszra vonatkozó közterület-használati díj 20 %-kal történő csökkentése iránti kérelme

Sz-256/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) Sz_256_23_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

5./ A Top1 Vendéglátóipari Kft. üzemeltetésében lévő Budapest IX., Közraktár u. 10. pince 1. sz. alatti „Blast Beat Bar” elnevezésű vendéglátó üzlet állandó éjszakai nyitvatartásának engedélyezése

Sz-252/2023. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Indokolás:
Több közterület-használati engedéllyel kapcsolatos kérelmet nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2023. július 6.

Szilágyi Zsolt s.k.
elnök

Top