2022.10.04. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 4-én 9.00-kor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi pont:
1./ A 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítése
211/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
A Magyar Nemzeti Vagyonkezezelő Zrt megküldte a 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésére vonatkozó végleges döntését.

Budapest, 2022. szeptember 30.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top