2021.07.06. – Képviselő-testület

Jegyzőkönyv

A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátásáról szóló 407/2021. (VII.6.) sz. határozat

 A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör betöltésére benyújtott pályázatot véleményező Szakmai Bizottság meghallgatás jegyzőkönyvének melléklete – Összegző vélemények

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 6-án 9.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

Napirendi pontok:

1./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása
4/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

4_21

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
2/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

2_21,    2_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)
7/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

7_21

Előterjesztő: Jancsó Andrea tanácsnok

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet elektromos rollerekkel kapcsolatos módosításáról (egyfordulóban)
9/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

9_21,

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, Árva Péter, Takács Máriusz, önkormányzati képviselők

Az ülésen benyújtott módosító javaslat: 9_3_21

5./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)
5/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

5_21

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

6./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás
10/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató

7./ A FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása
11/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

11_21,    11_21_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2021. évi támogatási szerződés megkötésére
12/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

12_21,   12_21_M01,    12_21_M02,    12_21_M03,    12_21_M04,    12_21_M05

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

9./ Méltatlansági ügy (zárt ülés)
13/2021. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, a Házbizottság elnöke

Indokolás:
A pályázatok határidőben történő elbírálása, a munkakör betöltetlensége. költségvetési forrás biztosítása, a József Attila irodalmi ösztöndíj pályázat kiírásának biztosítása, az elektromos rollerekkel kapcsolatos rendelet módosítása alapján lehet megkezdeni a mobilitási pontok kijelölését, bevételek biztosítását. A meghívóban szereplő napirendi pontok javaslataival kapcsolatos döntések meghozatala indokolja, azt hogy a Képviselő-testület rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg az előterjesztéseket.

Budapest, 2021. július 2.

Top