2020.03.12. – Képviselőtestület

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat: 

 

1./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

6/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Jancsó Andrea és dr. Mátyás Ferenc képviselők

60/2020. sz.; 60/2/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Javaslat BELSŐ-FERENCVÁROS Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

64/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

4./ Javaslat Ferencváros Közterület-fejlesztési Koncepciójának kidolgozására

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

85/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör betöltésre pályázat kiírása, valamint a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

66/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

8./ Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

70/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

9./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 10 millió Fa Alapítvánnyal

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester, Takács Krisztián képviselő

73/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

10./ Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

74/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

11./ Javaslat emléktábla állítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

75/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

76/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

77/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Input Bar & Bistro Kft. felülvizsgálati kérelme a VB 72/2020 (II.12.) számú és a VB 73/2020 (II.12.) számú döntés ellen

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

84/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

15./ Kocsis Máté beszámolója a T/9283 számon a Parlament elé benyújtott közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

67/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúságot segítő javaslatainak támogatására

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

72/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Budapest IX. Kerület József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában digitális tanterem kialakítása

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

86/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Interpelláció

Előterjesztő: dr. Bácskai János önkormányzati képviselő

71/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója (vezető állású munkavállaló) által kezdeményezett határozatlan idejű munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetésének jóváhagyására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

20./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása

Előterjesztő: Városgazdálkodási Bizottság, Szilágyi Zsolt elnök

 

21./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása

Előterjesztő: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök

 

22./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselő-testületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

81/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt IX. kerületi Szervezetének 2019. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

82/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

3./ Tájékoztató a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők számára biztosított ingyenes könyvtárhasználatáról 2019. évben

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

83/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

4./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt. forrás felhasználási tervéről

Előterjesztő: Pataki Márton vezérigazgató

87/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

5./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt. tevékenységéről a Vizisport utca 60. vonatkozásában

Előterjesztő: Pataki Márton vezérigazgató

89/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

6./ Tájékoztató a 2020. évi végrehajtott képviselő-testületi határozatokról

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

1/2020. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

 

Budapest, 2020. március 5.

Baranyi Krisztina
polgármester

Top