2019.04.24. – József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a 2019. évi Föld Napja alkalmából egynyári virágpalánták kiosztására meghirdetett pályázat elbírálására
Sz-146/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-146/2019. sz.

 

2./ Javaslat az M3 rekonstrukcióval kapcsolatos egyes döntések meghozatalára
106/2019. sz.előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

106/2019. sz.

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a RÖNK 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-179/2019. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Sajó Ákos elnök

 

Indokolás:

Az előterjesztésről a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2019. április 24-én dönt, melyhez szükséges a József Attila Városrészi Önkormányzat előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2019. április 17.

Sajó Ákos s.k.
elnök

Top