2019.01.17. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület „Kvassay út és környéke” (Kvassay Jenő út – H7-es HÉV vonal – Könyves Kálmán körút – vasútterület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló …./2019. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
2/2019. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

2/2019. sz.; 1. sz. melléklet

 

Indokolás:
A 2023. évi Atlétikai Világbajnokságnak otthont adó új Budapesti Atlétikai Stadion engedélyezési tervdokumentációja elkészült. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához nélkülözhetetlen az új „Kvassay út és környéke” KÉSZ hatálybalépése, melyhez szükséges a Képviselő-testület döntése előtt a bizottság előzetes véleményezése.

 

 

Budapest, 2019. január 11.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top