2018.05.23. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
93/2018.; 93/2/2018.; 93/3/2018.; 93/4/2018.; 93/5/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
94/2018.; 94/2/2018. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
95/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
96/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
97/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ 2017. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
100/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

 

7./ Javaslat CF Pharma Gyógyszergyártó Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
114/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2017. évi beszámolója és 2018. évi üzleti terve és könyvvizsgálóinak megválasztása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
101/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

 

9./ Javaslat a 3. díjtételű kerületi parkolási zóna módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
115/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Döntés Szakmai Véleményező Bizottság összetételéről, valamint tájékoztatás a FEV IX. Zrt. által „a közterületi fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése tárgyában” kiírandó közbeszerzési
eljárások koncepciójáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnökvezérigazgatója
116/2018. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a PEB 2018. évi határozatainak végrehajtásáról
Sz-197/2018. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Pál Tibor elnök

 

 

Budapest, 2018. május 18.

Pál Tibor s.k.
elnök

 

Top