2017.03.23. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

78/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat az emléktábla-állítás rendjéről szóló rendelet elfogadására (I. forduló)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

59/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest, IX. ker. UNIX TELEPHELY ÉS KÖRNYÉKE (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

61/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) (A melléklet a Szervezési csoportnál megtekinthető) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet

 

4./ Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

62/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest Főváros IX. Budapest, VÁGÓHÍD utca és környéke Kerületi Építési Szabályzatainak készítése kapcsán a fővárosi TSZT (Településszerkezeti Terv) és FRSZ (Fővárosi Rendezési Szabályzat) eseti módosítása iránti kezdeményezés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész

63/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ Javaslat a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója

79/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

7./ Javaslat a Belső-Pesti Tankerületi Központtal használati szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

75/2017. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet

 

8./ Beszámoló féléves Kamatozó kincstárjegy vételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

77/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Pinceszínház Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményeiből történő kiválására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

60/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Javaslat emléktáblák engedélyezésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

64/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

53/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat az Anyaoltalmazó Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

71/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatási kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

52/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

73/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./Javaslat az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által 2016-ban kiírt “Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” alapján megnyert pályázat kiegészítésére

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester

74/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat az Aranycsapat Alapítvány támogatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

51/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója

55/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Javaslat a József Attila-lakótelep díj fizetési zónát nem érintő parkolók kialakítására és szabályozására

Előterjesztő: Intzoglu István képviselő

54/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

19./ Javaslat az illetményalap emelésére, valamint a bérkiegészítések központi költségvetésből történő finanszírozására vonatkozó felterjesztésre

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

65/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő

72/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása

Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök

58/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása

Előterjesztő: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök

57/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

23./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök

76/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

24./ Éjszakai nyitvatartás megtiltása ügyében fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

66/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

25./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

67/2017., 67/2/2017. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

56/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2016. évi szakmai munkájáról

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

68/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztatás a PISA- mérés kerületi vonatkozásával kapcsolatban

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

70/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Képviselőtestület 2017. január 1-jétől hozott határozatairól

Előterjesztő: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

1/2017. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Budapest, 2017. március 17.

 

Bácskai János

polgármester

Top