2016.05.31. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A piaci alapon bérbeadott lakások lakbérének módosítása
Sz-206/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-206/2016. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ A Budapest IX. Kerület Lónyay u. 7. földszint I. sz. alatti helyiségben folytatott tevékenységi kör módosítása
Sz-258/2016. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-258/2016. sz.

 

Indokolás: A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet 19/A. § (2) bekezdése alapján a piaci alapon bérbeadott lakások 2016. július 1-jétől érvényes lakbéremeléséről 2016. május 31-ig dönthet a Gazdasági Bizottság.

 

Budapest, 2016. május 27.

Mezey István s.k.
elnök

Top