2015.06.30 – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Ferenc körút 13. számú társasház 2014. évi pályázaton nyert támogatásra vonatkozó megállapodás utólagos megkötése
Sz-349/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

2./ 2014. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert, 2015. évre 3928-as költségvetési sorra áthozott támogatások lemondásai
Sz-348/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

3./ 2015. évi lakóház-felújítási pályázat elbírálása
Sz-343/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

4./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek
Sz-344/2015., Sz-345/2015., Sz-347/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

5./ HORECO Kft. Budapest IX. kerület Vendel utca 9. szám előtti útpálya területére benyújtott közterület-használati díjcsökkentés iránti kérelme
Sz-346/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

 

Indoklás:
A lakóház felújítási pályázat 2015. április 30-tól június 17-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

 

Budapest, 2015. június 26.

Görgényi Máté s.k.
elnök

 

Top