2015.05.20. – Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. I-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2015., 101/2/2015., 101/3/2015., 101/4/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítása (kétfordulós, I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

116/2015., 116/2/2015. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

143/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

119/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek részére nyújtható támogatásokról szóló…../2015. (……..) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

124/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

6./ Javaslat a 2014. évi kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatása beszámolóinak elfogadása (alapítványok)

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

131/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A 2015. évi kulturális tevékenységek, civil szervezetek támogatására – alapítványok által – benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

132/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint az alapítvány részére biztosítandó támogatásokról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

114/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat Madaras József szobor felállításához kapcsolódó az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

138/2015. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

10./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester

139/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

11./ Tájékoztatás az óvodák és az FMK gazdasági szervezeti feladatai FIÜK által történt átvételéről, és javaslat a FIÜK engedélyezett létszámának emelésére

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester
Zombory Miklós alpolgármester

140/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Javaslat a 2014. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek, kulturális tevékenységek támogatása beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-252/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A 2015. évi civil szervezetek, egyházi jogi személyek és vallási tevékenységet végző szervezetek és a kulturális tevékenységek támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-251/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ 1956-os Magyarok Világszövetsége támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-231/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Katolikus Karitász – Caritas Hungarica támogatási kérelme

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-250/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A 2015. évi Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására benyújtott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester

Sz-232/2015. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató a KEN 2015. évi határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Mészáros László elnök

Sz-224/2015. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2015. április 17.

 

Mészáros László s.k.
elnök

Top