2014.12.17. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
200/3/2014.200/4/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) önkormányzati
rendelet módosítására (II. forduló)

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
194/3/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének „A helyi önkormányzat
jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról” szóló …./2014. (….) önkormányzati rendeletének
megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
210/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendeletének módosítására

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
211/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet; 5. sz. melléklet; 6. sz. melléklet; 7. sz. melléklet; 8. sz. melléklet; 9. sz. melléklet

 

5./ Javaslat a FEVIX Zrt-vel közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződés megkötésére

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
214/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Parkolási Kft-vel, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, de a Ferencvárosi Önkormányzat
közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyek üzemeltetéséről megkötött feladat-ellátási megállapodás
módosítására

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
215/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

7./ A Budapest IX. ker., 38299/5. helyrajzi számú ingatlanon lévő 974 m2 alapterületű metró épületre vonatkozó
földhasználati jog biztosítása

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
218/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. I. félévi munkaterve

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2014. évi értékelése, 2015. évi program

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

216/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet

 

10./ A Ráday u. 9. és Üllői út 69. sz. társasházak „Zöld Udvar Pályázat 2014” kivitelezései

 

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-510/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Intézményi szelektív hulladékgyűjtés

 

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-476/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A légszennyezést mérő állomás adatértékelési szerződése

 

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-475/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ A Ferenc krt. – Üllői út sarkán üzemelő légszennyezettség-mérő állomás aktuális karbantartásának alkatrészcseréi

 

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

Sz-511/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-501-504/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek kiszolgálási idő meghatározásával

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-506-509/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
mellékletek

 

16./ Közterület – használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek vendéglátó terasz kialakítása
céljára

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-505/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

Budapest, 2014. december 12.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top