2014.08.28. – Képviselőtestület

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

154/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet 

 

2./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 26/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

156/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

3./ Javaslat a Helyi Választási Biztosság tagjainak, póttagjainak, valamint a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság póttagjainak választására

Előterjesztő: dr. Nagy Hajnalka jegyző

158/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok térítésmentes igénylésére

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

159/2014. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

5./ Javaslat Vidáné Dr. Erdő Franciska 2013. évi támogatása beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

153/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet működéséhez szükséges fejlesztések jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

155/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Javaslat támogatásról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

160/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Önkormányzati hatósági ügyek

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

161/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Az alábbi anyagok tájékoztató jellegűek, amennyiben valakinek kérdése, megjegyzése, észrevétele van, ezzel kapcsolatban kérem, kérje a téma képviselőtestületi ülésen való napirendre vételét.

 

1./ Tájékoztató az együttműködési megállapodások megkötéséről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

157/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a „helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg”; azaz legkésőbb 2014. augusztus 31. 16.00 óráig, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A határidőre való tekintettel a Képviselő-testületnek a bizottsági tagok, póttagok megválasztásáról döntenie szükséges.

 

Budapest, 2014. augusztus 25.

 

Bácskai János

polgármester

Top