2014.06.19. – József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Lakóház–felújítási pályázatok elbírálása
Sz-298/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-298/2014. sz.; 1. sz. melléklet 

 

Indokolás:
A lakóház felújítási pályázat 2014. április 30-tól június 10-ig került kiírásra. Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be. A felújítási munkák mielőbbi megkezdéséhez szükséges, hogy a bizottság megtárgyalja és javaslatot tegyen a felosztásra vonatkozóan.

 

 

Budapest, 2014. június 16.

Görgényi Máté s.k.
Elnök

Top