2014.05.14. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
74/2014. sz.; 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet;
3. melléklet; 4. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
94/2014.; 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

3./ 2013. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
79/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet

 

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
95/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX Zrt. elnök-vezérigazgatója
107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

7./ A Mester utca 43. számú ingatlan értékesítésének lehetősége, előkészítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
103/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. melléklet; 2. melléklet

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (1096. Budapest, Haller utca 27.) 2012. évi
és 2013. háromnegyed éves gazdálkodásának rendszerellenőrzéséről

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-166/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Kerekerdő Óvoda (1097. Budapest, Vágóhíd utca 35-37.) 2010-2012. évi gazdálkodásának
rendszerellenőrzéséről

Előterjesztő:Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-167/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Kandolka László elnök
Sz-227/2014. sz. előterjesztés (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2014. május 9.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top