2014.05.14. – Gazdasági biztosság (Archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása
92/2/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

92/2/2014. sz.

 

2./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi I-XII. havi
gazdálkodásáról
74/2014. sz., 74/2-5/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

74/2014. sz.; 74/2-5/2014. sz.

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosítása (I. forduló)
94/2014., 94/2/2014. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

94/2014.; 94/2/2014. sz.; 1. melléklet; 2. melléklet

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) rendeletének módosítása és határozat önként vállalt feladatokról
85/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

85/2014. sz.

 

5./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.)
önkormányzati rendelet módosítására
98/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

98/2014. sz.

 

6./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. évi üzleti terve
107/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet

Előterjesztő: Vörös Attila elnök-vezérigazgató

107/2014. sz; 1. melléklet; 2. melléklet

 

7./ A Mester utca 43. számú ingatlan értékesítésének lehetősége, előkészítése
103/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. melléklet
2. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

103/2014. sz.; 1. melléklet; 2. melléklet

 

8./ Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására (FESZ,
FESZOFE)
101/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

101/2014. sz.

 

9./ A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. társasági
szerződésének módosítása
106/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

106/2014. sz. 

 

10./ Budapest IX. Bokréta u. 33. II. emelet 5. szám alatti lakás piaci alapon történő bérbe adása
Sz-231/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

11./ Gazdasági Bizottság GB 274/2013. (XI.06) sz. határozatának visszavonása
Sz-229/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

12./ Lakásbérlet megszüntetése közös megegyezéssel, cserelakások bérbe adása mellett
Sz-230/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

13./ Méltányossági lakáskérelmek
Sz-232/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

14./ Budapest IX. ker. Üllői u. 19. 2. lh. II. emelt 20. (hrsz: 36835/0/A/52) szám alatti ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jog
Sz-187/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

15./ Szociális alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-206/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

16./ Piaci alapon bérbe adott lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés határozatlan időre történő megkötése
Sz-207/2014. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a GB határozatainak végrehajtásáról
Sz-236/2014. sz. előterjesztés
(Szervezési Csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Kandolka László elnök

 

 

Budapest, 2014. május 9.

Kandolka László s.k.
elnök

Top