2013.05.15. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

93/2013., 93/3/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

3./ Módosító indítvány a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

82/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

84/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ A 2012. évi társadalmi és civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

104/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő Alapítványok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

105/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető Központ Alapító Okiratok módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

106/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Értékelés Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

108/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Beszámoló a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 2012. évben végzett szakmai munkájáról

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

114/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

95/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet
(Mellékletek a Szervezési Csoportnál megtekinthetőek)

 

11./ A Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatti Pinceszínház akadálymentesítése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

98/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12. / Javaslat a KLIK-kel történő használati megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

112/2013. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre); 1. sz. melléklet

 

13./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerülete intézmény átszervezésének véleményezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

113/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ NOVUS Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tevékenységére vonatkozó beszámoló

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-252/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

15./ Támogatói jegyek vásárlása a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Vidám Gyermeknap” segélykoncertre

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-251/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ A 2012. évi egyházak és egyházi szervezetek, társadalmi és civil szervezetek, Helyi Nemzetiségi
Önkormányzatok támogatására meghirdetett pályázatok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-253/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A 2012. évi kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázatok beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-254/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ Sport Alap 2012. évi támogatás elszámolása és a 2013. évi meghosszabbítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-255/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Javaslat a „Pro Facultate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-215/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Javaslat a „Pro Sanitate Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-262/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Személyi térítési díj csökkentése iránti kérelmek

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-218-219/2013., Sz-245-247/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi „deák” Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

97/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet

 

2./ Tájékoztató a 2012. évi felújítási és fejlesztési feladatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Madár Éva mb. irodavezető

93/2/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-244/2013., Sz-244/2/2013 sz. előterjesztések (Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2013. május 10.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top