2013.03.06. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. tanácsterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2012. évi tevékenységéről
61/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

61/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező
közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) önkormányzati rendelet módosítására
63/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

63/2013. sz.

 

3./ Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet
57/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

57/2013. sz.

 

4./ Macovei Erzsébet fellebbezése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi
Bizottság VVKB 31/2013. (I.30.) sz. határozata ellen
52/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

52/2013. sz.

 

5./ 2013. évi lakóház-felújítási pályázati felhívás
Sz-134/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-134/2013. sz.; 1. sz. melléklet

 

6./ Közterület-használati megállapodás megkötésére irányuló kérelmek
Sz-94/2013., Sz-116-126/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-94/2013.; Sz-116-126/2013. sz. 

 

7./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására
Sz-113/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

 

Tájékoztatók:

1./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról
Sz-115/2013., Sz-115/2/2013. sz. előterjesztések
(szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

 

 

Budapest, 2013. március 1.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top