2013.01.30. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése (I. forduló)
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

24/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet

 

2./ 2013. évi forrásmegosztás véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
18/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Javaslat az önkormányzat adósságának állam általi részben történő átvállalásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
14/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
26/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1./ Tájékoztató a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (1095. Budapest, Mester u. 45.) rendszerellenőrzéséről.

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-60/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Tájékoztató a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának szabályszerűségi ellenőrzéséről.

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-55/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Tájékoztató a céljelleggel jutatott 2011. évi támogatások szabályszerűségi ellenőrzéséről.

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-54/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Tájékoztató a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola utóellenőrzésről

Előterjesztő: Pál József Belső Ellenőrzési csoportvezető
Sz-52/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

5./ Tájékoztató az EU „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” programban foglaltak előrehaladtáról – IV. szakasz

Előterjesztő: Vörös Attila FEV IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója
Sz-57/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6./ Tájékoztató a PEB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Pál Tibor elnök
Sz-24/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

 

 

Budapest, 2013. január 25.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top