2012.10.03. – Humán Ügyek Bizottsága (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

242/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Állami köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez kapcsolódó döntés meghozatala

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Pál Tibor képviselő

232/2012., 232/2/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ A Kosztolányi Dezső Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

235/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre) (A pályázatok a meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Módosító javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosításához (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

236/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve); 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

5./ JAT akcióterületi tervének elfogadása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

237/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre); 1. sz. melléklet

 

6./ A pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

227/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7./ Drégely utca 19. szám alatti háziorvosi rendelő akadálymentesítése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

224/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ Javaslat a Ráday Könyvesház bérleti szerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

249/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

9./ CsaNa MANÓ Kft. tevékenységének közérdekűvé nyilvánítása iránti kérelme

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

219/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

10./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

223/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Molnár Ferenc Általános Iskola további napközis csoport nyitásának fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

229/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ Az iskolai maximális csoport/osztálylétszám túllépésének fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

230/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Az óvodai maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

233/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

14./ Beléptető rendszer kialakítása és bevezetése a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat fenntartású oktatási intézményekben

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

250/2012. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

15./ Helyiség biztosítása a nemzetiségi önkormányzatok részére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

231/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Az Off Alapítvány kérelmének elbírálása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

222/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

17./ A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatói feladatainak ellátására beérkező pályázatokat értékelő szakmai bizottság összetételének meghatározása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

239/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

18./ A Napfény Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

241/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

19./ Jubileumi helytörténeti kiadvány megjelenésének támogatása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-500/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

20./ Feladat-ellátási szerződés a felnőtt fogorvosi körzetek működtetésére

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-507/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

21./ Rehabilitációs gyógyúszás tevékenységének támogatása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-506/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

22./ A HÜB 161/2012. (V.16.) számú határozat módosítása

Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

Sz-501/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a HÜB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Sz-525/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. szeptember 28.

 

Illyés Miklós s.k.

bizottság elnöke

 

Top