2012.07.02. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendkívüli
Ülés ideje: 2012. július 2-án (hétfő) 14.00 órakor
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Közterület-használati kérelmek vendéglátó-teraszok kialakítására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-413/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

2./ Budapest, IX. Ker. Boráros tér – Ferenc krt. – Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Soroksári út páros
oldala által határolt területen kialakított vendéglátó-teraszok nyitvatartási-idejének meghatározása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-414/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás:
A vendéglátó egységek a vendéglátó teraszokkal kapcsolatos közterületi-használati kérelmeket nyújtottak be. A kérelmek elbírálásához bizottsági döntés szükséges.

Budapest, 2012. június 29.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top