2012.05.02. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés ideje: 2012. május 2-án (szerda) 9.00 óra
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., II. em. ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Gubacsi dűlő KSZT tervezési koncepció ismertetése

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Sz-301/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

 

2./ Balázs Béla utca 3. sz. mögötti közös zöldterület kiviteli terve

Előterjesztő: Szűcs Balázs főépítész

Helyszíni bemutató

 

3./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

88/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ IX. kerületi Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

90/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

 

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2011. évi helyzetéről (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

106/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

 

7./ Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásáról (I. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

111/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet

 

8./ A SEM IX Városfejlesztő Zrt. névváltoztatása, Alapító Okiratának módosítása, javaslat a testületek személyi összetételében történő változásra, valamint a tiszteletdíjak módosítására

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője

113/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

9./ Javaslat a Feszofe Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője

105/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

10./ Javaslat közbiztonsággal összefüggő pályázat jóváhagyására

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője

112/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi titkárának megválasztása

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője

86/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

12./ A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitánysággal a térfigyelő feladatok ellátására kötendő együttműködési megállapodás

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője

97/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

13./ Javaslat a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet vezetője

102/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztató:

 

1. Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő:

Sz-257/2012. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2012. április 13.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top