2012.02.15. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (egy fordulóban)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
49/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve) 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
50/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetése (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
24/7/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat) 1. sz. melléklet
24/8/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat)
24/9/2012. sz. előterjesztés (kifüggesztett változat) 1. sz. melléklet
24/10/2012. sz. előterjesztés (2012.02.14)

 

4. Javaslat a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosítására (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester, Formanek Gyula alpolgármester
29/2012.; 29/2/2012. sz. előterjesztés; 29/3/2012. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)

 

5. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
44/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

6. Bp. IX.,Telepy 2/D-E szám alatti ingatlan elidegenítési ügye

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
43/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

7. Javaslat a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
47/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Tájékoztatók:

 

1. Tájékoztató az EU „Belső-Ferencváros kulturális negyed fejlesztésére” programban foglaltak előrehaladásáról – I. szakasz

Előterjesztő: Vörös Attila, SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató
Sz-110/2012. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

Indokolás: A bizottság hatályos ügyrendjének I. pont – A bizottság működése, az ülésezés rendje – (1) bekezdése szerint a bizottság havonta legalább egyszer tart rendes ülést, a testületi ülést megelőző keddi napon, ezért a képviselőtestületi ülést megelőző szerdai napra összehívott bizottsági ülés rendkívüli ülésnek minősül.

 

 

Budapest, 2012. február 10.

Pál Tibor s.k.
elnök

Top