2011.09.20. – Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság (archívum)

Jegyzőkönyv

 

Ülés típusa: rendes
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, 1094 Budapest, Bakáts tér 14., II. emeleti ülésterem

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Rendőrkapitány bemutatkozása

Előterjesztő: Fuxreiter Róbert rendőrkapitány

Szóbeli előterjesztés

 

2./ Duna Passage prezentáció

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-527/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

3./ Office Campus prezentáció

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-528/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

4./ Duna City prezentáció

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-529/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet

 

5./ Vendel utca 20. és Vendel utca 20/b. (Lenhossék utca 30.) sz. alatti ingatlanok homlokzat védelmének megszüntetésére irányuló kérelem

Előterjesztő: Dankó Rita megbízott főépítész

Sz-526/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
2. sz. Melléklet
3. sz. Melléklet
4. sz. Melléklet

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

182/8/2011.,
1. sz. Melléklet
182/10/2011.,
1. sz. Melléklet

 

7./ Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV.26.) rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

176/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

8./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

206/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet

 

9./ Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

207/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet
2. sz. Melléklet
3. sz. Melléklet
4. sz. Melléklet
5. sz. Melléklet
6. sz. Melléklet

 

10./ Költségvetési szerv létrehozása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

208/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

11./ Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

199/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. Melléklet

 

12./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

204/2011. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)

 

13./ Csarnok téri parkolási helyzet áttekintése

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Szóbeli előterjesztés

 

14./ Házankénti szelektív hulladék gyűjtés 2011. évi pályázatának elbírálása

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-556/2011. sz. előterjesztés (helyszínen osztva)

 

15./ Börzsöny utca 2. sz. alatti háztömbök parkolási helyzetének megoldása

Előterjesztő: Görgényi Máté RÖNK elnök

Sz-555/2011. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

 

16./ Javaslat a Markusovszky parki illemhely üzemeltetésére

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-557/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

17./ Közterület-használati kérelmek

Előterjesztő: Varga József alpolgármester

Sz-558-562/2011. sz. előterjesztések (később kerül kiküldésre)

 

18./ Nyílt pultokról történő közterületi árusítás hatásvizsgálata

Előterjesztő: Temesiné Apollónia Aranka irodavezető

Sz-563/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre)

 

Tájékoztató:

 

1./ Tájékoztató a Dandár utcai közműépítés utáni helyreállításról

Előterjesztő: Kandolka László elnök

Sz-564/2011. sz. előterjesztés (később kerül kiküldésre

 

2./ Tájékoztató a VVKB határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Martos Dániel elnök

Sz-551/2011. sz. előterjesztés (Szervezési Csoportnál megtekinthető)

 

Budapest, 2011. szeptember 16.

Martos Dániel s.k.
elnök

Top