268/2022. (VI.22.) sz. Normatív határozat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. év II. félévi munkatervéről
Top