587/2020. (XI.12.) számú önkormányzati határozat pályázati beszámolók elfogadásáról és bizottsági döntés mődosításáról.

587/2020. (XI.12.) számú önkormányzati határozat pályázati beszámolók elfogadásáról és bizottsági döntés mődosításáról.

Top