259/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat K.K. személyi térítési díjának elengedéséről

259/2020. (VI.3.) számú önkormányzati határozat K.K. személyi térítési díjának elengedéséről

Top