207/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat: MCM Manga Cowboy Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 31/C. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelméről.

207/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat: MCM Manga Cowboy Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 31/C. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelméről.

Top