PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Zenei ösztöndíj” címmel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány

pályázatot hirdet

 

Ferencvárosban élő tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére

 

„Zenei ösztöndíj” címmel.

 1. A pályázat célja

Ferencvárosban élő, tehetséges, anyagi okok miatt tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok zenei tanulmányainak megalapozását támogatja.

 1. A pályázók köre

Azok a Ferencvárosban élő, 10–21 éves kor közötti, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók.

 

 1. Támogatható célok, tevékenységek, elszámolás
 • zeneiskolai térítési díj és tandíj finanszírozása,
 • hangszervásárlás támogatása 3 éve tanult hangszerre (zeneiskola igazgatójának javaslata alapján) maximum 100 000 Ft,
 • kottavásárlás,
 • hangszerjavítás,
 • zeneiskolai tanulmányokat kiegészítő hangverseny-, és koncertjegyek finanszírozása,

 

 

Támogatás összege: személyenként maximum 20 000 Ft.

 

 1. Pályázat benyújtásának határideje, helye

A pályázat benyújtásának ideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címen kell benyújtani:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal,

Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

1092 Budapest Bakáts tér 14.

1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.

1097 Budapest, Ecseri út 19.

 

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét:

„Zenei ösztöndíj”

 1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok
 • adatlap,
 • lakcímkártya másolata.

 

 

 1. Pályázatkezelés, bírálat

Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről elektronikus levélben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:

Pályázati felhívás

Adatlap

 

Top