Pályázati felhívás óriásplakátok kreatív hasznosítására Ferencvárosban 2024.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

plakáthelyek kreatív hasznosítására

Ferencvárosban

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

 Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága

2024. év

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein található plakáthelyeken, city lightokon történő megjelenésre.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

2./ A pályázat típusa: Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya: Ferencváros területén található plakáthelyeken, city lightokon történő megjelenés 2024.12.31-ig vagy a pályázati keret kimerüléséig kiemelten az alábbi témákban:

 

 • Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 20. évfordulója
 • Ferencvárosi Művelődési Központ 35 éves
 • Olimpia 2024
 • Aktív állampolgár, részvételiség
 • Művészet és Ferencváros
 • Természet, város, kutya
 • Segítő közösségek (tudatos szomszéd)
 • Gyermekvédelem

 

4./ Pályázati keretösszeg: 3.000.000,- Ft

 

5./ A pályázat formája:

A pályázat nyerteseinek munkáit a szakmai zsűri javaslatára tett szakbizottsági döntés alapján az Önkormányzat legyártatja és Ferencváros területén található óriásplakátokon és city lightokon közzéteszi.

 

A plakátok a döntés nyomán alábbi helyszíneken jelennek meg:

 

Haller Park (bejárt a Haller utca felől)
Soroksári út, Marhagödör (a kutyafuttatónál)
Hajóállomás 1. (Atlétikai Stadion bejáratánál)
Nagyvárad tér (Vágóhíd utca felöli oldala)

 

A Citylight helyek az elbírálást követően, a nyertes pályaművek számától függően alakulnak.

 

6./ A pályázók köre: A pályázat megvalósításhoz szükséges szerzői jogosultságokkal rendelkező magánszemélyek.

 

7./ Benyújtható pályázatok száma:

 

Egy pályázó több pályatervet is benyújthat.

 

8./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 

A pályázat nyelve: magyar

 

Technikai megkötés:

 

A nyomdakész műveknél (óriásplakát és citylight) kérünk alul 15 cm üres (fehér) sávot hagyni, ahova a pályázók nevét és az önkormányzat logóját utólag egységesen rászerkeszthetjük!

 

Plakát esetében:

 

Felbontás: 300 DPI

Grafika / kép mérete: 280 x 185 cm (fekvő)

Formátumok: TIFF vagy PDF

Színrendszer: CMYK

 

Nézőkép:

Felbontás: 72 DPI, 2000 pixel széles, JPG formátum

 

City light esetében:

 

Felbontás: min. 100 DPI max 300 DPI

Grafika / kép mérete: 118,5 / 175 cm (álló)

Formátumok: TIFF vagy PDF

Színrendszer: CMYK

 

Nézőkép: 72 DPI, JPG formátum

 

 

9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 

név: Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs

e-mail cím: ignath.kitti@ferencvaros.hu

 

10./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 

Az egy digitális példányban beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 

 1. Elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím
 2. A pályázat formai és tartalmi elemeinek megfelelő dokumentum a kihelyezendő pályaműről (nyomdakész pályamű)
 3. Nézőkép a pályaműről

 

(A digitális benyújtás módja: a pályázati anyagot tartalmazó tárhely linkjének e-mailben való megküldése határidőre az Önkormányzatnak az ignath.kitti@ferencvaros.hu e-mail címre.)

 

 1. Pályázati formanyomtatvány, nyilatkozatok aláírva

 

(Az aláírt eredeti dokumentumokat postai úton, vagy személyesen kell benyújtani a lenti címre)

 

A pályázati anyag interneten való publikálása miatt a digitális változatban a dokumentumok csak önálló fájlokként és kizárólag a megjelölt formátumokban kerülnek elfogadásra.

 

Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelenek. Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

 

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából – a szakmai zsűri javaslatára – a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el.

 

A pályázatokat 2024.07.19. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához

cím:     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

e-mail cím: ignath.kitti@ferencvaros.hu

„Plakátpályázat Ferencváros 2024.”

megjelöléssel.

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.

 

A pályázat elbírálása két fordulóban történik. A szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagok első körös áttanulmányozása után, legkésőbb 2024.08.23-ig tesz javaslatot a végső döntést hozó szakbizottságnak.

 

A szakmai zsűri tagjai:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester
 2. Takács Máriusz képviselő/bizottsági elnök
 3. Bakos Gábor, ARC kiállítás alapító
 4. Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület által delegált 1 fő
 5. OPLA – Magyar Plakát Társaság által delegált 1 fő

 

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy pályázatába a döntést követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak, azok megjeleníthetők.

 

A pályamunkák digitális változatát az Önkormányzat archiválja, illetve az interneten közzéteszi.

 

Szerzői és felhasználói jogok:

 

 1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
 2. A pályázat benyújtója hozzájárul és nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

 

11./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.

 

12./ Díjazás

 

A pályázók a kihelyezett pályamunkák után bruttó 50.000,- Ft jutalomban részesülnek.

 

13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

 

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el a szakmai zsűri által meghatározott ajánlást figyelembe véve. Az elbírálás a sorrendiség felállítását követően történik, a pályamunkák sorrendjét a szakmai zsűri állítja fel. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a keretösszeg kimerítéséig kerülnek támogatásra. A magyar nyelvű pályamunkák előnyt élveznek.

 

14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 

 • Pályázat elbírálásának várható határideje: 2024.09.30.
 • A Pályázókat a pályázati eredményről a döntést követően értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

15./ Jogorvoslat:

 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

 

 

A teljes kiírás itt érhető el

Top