Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladatok ellátására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43) pályázatot ír ki a tulajdonában lévő

a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft., (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-890519, adószám: 18229329-2-43)

könyvvizsgálói feladatainak ellátására

 

A könyvvizsgáló feladata:

 • az éves beszámoló, eredmény-kimutatás és mérleg felülvizsgálata, hitelesítése,
 • a szervezet pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése, értékelése,
 • a könyvvitel vizsgálata,
 • az ellenőrzési folyamat és a megállapítások dokumentumokkal történő alátámasztása, illetve előírás szerinti adminisztrációja,
 • az ellenőrzési feladat végrehajtásakor a dokumentumok, adatbázisok adatvédelmi szempontból történő biztonságos kezelése, szükség szerinti visszaszolgáltatása,
 • az ellenőrzési feladatok végrehajtásának eredményéről előre meghatározott határidőre munkaanyag készítése,
 • részvétel az írásba foglalt megállapítások felülvizsgálatában és a szükséges javítások átvezetésében.

Pályázati feltételek:

A pályázat benyújtására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő könyvvizsgálók, illetve társaságokról vezetett névjegyzékben feltüntetett szervezetek jogosultak, akik kötelesek megnevezni a természetes személyként jelölt könyvvizsgálót.

Az ajánlatok értékelése az érvényes ajánlatok figyelembevételével az összes körülmény mérlegelése alapján történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a könyvvizsgálói munkatervet, programot és vizsgálati módszert,
 • a könyvvizsgáló részletes szakmai önéletrajzát, ha a pályázó könyvvizsgáló társaság, akkor a társaság rövid bemutatását, szakmai referenciákat
 • a könyvvizsgálói képesítést igazoló dokumentumok és engedélyek, minősítések másolatát, a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben való bejegyzés igazolását,
 • pályázó cég esetén cégbejegyzés, illetve könyvvizsgálói kamarai engedély hitelesített másolatát
 • nyilatkozatot, hogy a pályázó fennállása során nem indult ellene csőd, vagy felszámolási eljárás
 • a vonatkozó jogszabályok, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Etikai szabályzata szerinti

– összeférhetetlenségre és kizáró okra vonatkozó nyilatkozatot

– Felelősség biztosításra vonatkozó nyilatkozat vagy igazolást

 • a könyvvizsgálói munkáért elvárt díjat,
 • a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia az adatainak kezeléséről a pályázat elbírálásában résztvevők számára.

 

Előnyt jelent:

 • hasonló cégek könyvvizsgálatában szerzett tapasztalat,
 • több éves könyvvizsgálatban szerzett tapasztalat.

A Képviselő-testület a pályázatokról legkésőbb a soron következő testületi ülésén dönt.

A pályázat leadása személyesen vagy elektronikus úton történhet:

név: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére

cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/20.

e-mail cím: jegyzo@ferencvaros.hu

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. április 23. 12:00 óra

A nyertes pályázóval a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízási szerződést köt határozott időre, 2024. június 1. – 2025. május 31. időszakra.

 

 

 

 

Top