PÁLYÁZATI FELHÍVÁS „Idegen nyelvi ösztöndíj” címmel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány

pályázatot hirdet

 

 

Ferencvárosban élő, nappali tagozatos tanulók részére közép- és felsőfokú nyelvvizsgát megelőző képzések utólagos támogatására

 

„Idegen nyelvi ösztöndíj” címmel.

  1. A pályázat célja

Ferencvárosban élő, tehetséges, 16–25 éves nappali tagozatos tanulók részére „C” típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgát előkészítő képzések utólagos támogatása. A támogatás kizárólag csak sikeres nyelvvizsga esetében kapható a nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolat ellenében.

 

  1. Pályázók köre

Ferencvárosban élő, 16–25 éves nappali tagozatos tanulók iskolarendszeren kívüli „C” típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgát megelőző képzésben résztvevők.

 

Támogatás összege: személyenként max 50 000 Ft.

 

A pályázat benyújtásának ideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címen kell benyújtani:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata,

Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

1092 Budapest Bakáts tér 14.

1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.

1097 Budapest, Ecseri út 19.

 

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:

„Idegen nyelvi ösztöndíj”

  1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok
  • Adatlap,
  • Lakcímkártya másolata,
  • a tanfolyam befizetését igazoló pályázó vagy gondviselőjének nevére szóló eredeti számla.
  • Nyelvvizsga bizonyítványának másolata

 

  1. Pályázatkezelés, bírálat

Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről elektronikus levélben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:

Pályázati felhívás

Adatlap

Top