Pályázat humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Humánpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1092 Bakáts utca 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a Humánpolitikai Csoport feladatainak ellátásában kiemelten:

– közigazgatási és ügykezelői alapvizsgára, valamint közigazgatási szakvizsgára kötelezettek határidejének figyelemmel kísérése, jelentkezési lapok elkészítése, Budapest Főváros Kormányhivatalába történő továbbítása

– megbízási szerződések elkészítésében való közreműködés,

– távollévő dolgozók, illetve átmenetileg megüresedett állás feladatainak ellátására helyettesítési megbízások elkészítése, illetve visszavonása, továbbítása a Pénzügyi Irodára,

– célfeladatok ellátására létrejött megállapodások elkészítésében való közreműködés

– intézményvezetői pályáztatással kapcsolatos feladatokban való közreműködés,

– KIRA rendszer használata, személyi anyagok kezelése,

– iktatási feladatok ellátása

– jogszabályok figyelemmel kísérése, közreműködés a belső szabályzatok elkészítésében,

– közreműködik az adatszolgáltatások és a statisztikák előkészítésében, ügyel azok határidőre történő megküldésére, személyre szóló humánpolitikai alapnyilvántartást vezet.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.   

                   

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pont I. besorolási osztálya szerinti felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés VAGY II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
 • MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • KIRA program ismerete
 • DMS iktatóprogram ismerete
 • közszolgálati jogviszonyban szerzett humánpolitikai gyakorlat 1-3 év
 • közigazgatási alapvizsga és szakvizsga

Elvárt kompetencia:

 • Jó problémamegoldó készség, erős felelősségtudat,
 • együttműködő készség, kapcsolatteremtő készség,
 • nagy munkabírás,
 • a szakterülethez kapcsolódó jogszabályok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–     szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal

–     iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

–     90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata

–     A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

–     A pályázó nyilatkozata arról, hogy eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul

–     A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/85-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző
 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére, a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu – 2022.08.11.

 

Top