Pályázat Helyiséggazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Vagyonkezelési Iroda

HELYISÉGGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:

1092 Budapest Ráday utca 26.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 

 1. számú melléklet 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével, bérbeadásával és a bérleti jogviszonnyal kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása. Tulajdonosi döntések, előterjesztések előkészítése és végrehajtása. A helyiséggazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, kimutatások készítése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladásához és bérbeadásához kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 20. pontjában az I.-es vagy II.-es besorolási osztályhoz meghatározott iskolai végzettség és szakképzettség,
 • Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség VAGY
 • A II. besorolási osztályban: Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • DMS iktatóprogram ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikáció, megbízhatóság, precizitás, pontosság, kiváló szintű konfliktuskezelés,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 4.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Janitz Gergő irodavezető nyújt, a 215-1077/500 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/74/2021, valamint a munkakör megnevezését: helyiséggazdálkodási ügyintéző

vagy

Elektronikus úton a vagyonkezeles@ferencvaros.hu e-mail címre küldve a tárgy mezőben feltüntetve a munkakör megnevezését: „helyiséggazdálkodási ügyintéző”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatalának Jegyzője bírálja el, a Vagyonkezelési Iroda vezetőjének javaslata alapján. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.

 

A pályázati kiírás közzétételének további helye:

www.ferencvaros.hu

 

Top