Pályázat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakörének ellátására

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

(1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

pályázatot hirdet a

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (munkáltató)

 

gazdasági igazgatói munkakör ellátására

magasabb vezetői megbízás keretében

munkakör ellátására

A jogviszony típusa:

Egészségügyi szolgálati jogviszony

 

A jogviszony időtartalma:

Határozatlan

 

Gazdasági igazgatói feladatok ellátására adott

magasabb vezetői megbízás időtartama: Határozatlan

 

A munkavégzés helye:

1095 Budapest, Mester u. 45.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A gazdasági igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása. [43/2003. (VII.29.) ESzCsM rendelet 10. § (4) bekezdése]
 • Közvetlenül irányítja a Kft. gazdasági-logisztikai ellátó tevékenységét,
 • A működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezető helyettese,
 • a Kft. gyógyító-megelőző funkciói ellátására középtávú gazdasági stratégia kidolgozása,
 • a Kft. gazdálkodása vonatkozásában irányadó szabályzatok elkészítése, és azok végrehajtásának ellenőrzése,
 • költségvetés szerkezetének kidolgozása, a működéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek, anyag, eszköz szolgáltatás szükségleteinek felmérése és a rendelkezésre álló forrásokkal való összehangolása, a költség-takarékos gazdálkodás megszervezése és annak ellenőrzése a folyamatos likviditás biztosítása,
 • a Kft. könyvviteli, vagyon-, anyag-, eszköz-nyilvántartási, és bizonylati rendjének kialakítása, valamint betartásának ellenőrzése,
 • a mérleg, zárszámadás és beszámoló határidőre történő elkészítése,
 • adóbevallások elkészítése,
 • a bérgazdálkodással összefüggő feladatok ellenőrzése.

Felelős a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a gazdálkodás során hozott intézkedésekért.

 

Munkabér és juttatás:

Az Eszjtv. 8. § (7) bekezdése értelmében az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó személyek illetményét – a (2) bekezdés keretein belül – a felek szabad megállapodása határozza meg, az Mt. munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, a juttatások tekintetében a FESZ Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • közgazdasági (pénzügyi) szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői képesítés, vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, valamint legalább 3 éves vezetői gyakorlat.
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
 • eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakorvosi rendelőintézetben szerzett gazdasági vezetői munkatapasztalat
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
 • egészségügyi kontrollingrendszer működtetésében szerzett releváns tapasztalat
 • JDolber és ECOStat programok alapos ismerete
 • NEAK többletkapacitási eljárásokban szerzett jártasság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • vezetői program,
 • vezetői gyakorlat igazolása,
 • fizetési igény megjelölése,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény. 2. § (10) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a (4) és (5) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn kizáró okok, valamint, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Eszjtv. 4. § (6) bekezdése értelmében vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,

  

A beosztás betölthetőségének időpontja:

Döntést követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 1.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • E-mailben a jegyzo@ferencvaros.hu címre megküldve, vagy
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/68/2022 valamint a munkakör megnevezését: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör, vagy
 • Személyesen: Jegyzői Titkárság (1092 Budapest, Bakáts tér 14.)

 

A személyesen leadott, vagy postai úton megküldött pályázatok esetében a pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzve) kell benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat előzetesen a fenntartó által kijelölt véleményező bizottság és a szakmai vezetőtestület értékeli. A véleményezést figyelembe véve az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság és a Pénzügy és Ellenőrzési Bizottság javaslatára a pályázók meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályáztatás folyamatát eredménytelennek nyilvánítja.

 

A gazdasági igazgató munkakörbe történő kinevezés három hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A pályázat elbírálásának várható határideje:

A pályázatok véleményezési eljárását követő Képviselő-testületi ülés.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Önkormányzat honlapja www.ferencvaros.hu
 • A FESZ Nonprofit Kft. weboldala www.feszrendelo.hu
 • Profession.hu oldalon

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a www.feszrendelo.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

 

Top