Nyilvános pályázat a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjának főépítészi munkatárs betöltésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jegyző

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Főépítészeti Csoport

 

 főépítészi munkatárs

munkakörének betöltésére

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

 1. sz. melléklet 32. felsőoktatásban szerzett építészmérnök szakmacsoportokba tartozó, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és település-fejlesztési felsőfokú szakképesítésű feladatkör az I. besorolási osztályban

 

 

Ellátandó feladatok:

 • Tervtanácsi ülések előkészítése (településképi bejelentési és településképi véleményezési eljárások)
 • Településrendezési és településképi tanácsadás, ügyfélfogadás
 • Településrendezési eszközök előkészítése
 • Fővárosi és szomszédos kerületek településrendezési eszközeinek és jogszabályok véleményezése
 • Egyeztetés tervezőkkel, szakhatóságokkal, polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői, városfejlesztési egyeztetéseken való részvétel (helyettesítés esetén)
 • Településrendezési és tervezői szerződések előkészítése, előterjesztések készítése

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tervtanácsi titkár

Általános főépítészi munkatárs

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet;
 • Egyetem, okleveles építészmérnök vagy okleveles településmérnök végzettség
 • Főépítészi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Településrendezési eszközök előkészítésében vagy használatában való jártasság

 

Elvárt kompetenciák:

 • Együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
 • Megbízhatóság, precizitás, pontosság,
 • Nagy munkabírás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 23.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Balázs főépítész nyújt, a 215-10-77/270 vagy 217-09-51 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a foepitesz@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 15 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határidője: 2020. augusztus 7.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu -2020. július 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

Top