Álláspályázat Pénzügyi irodavezető-helyettes Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Pénzügyi irodavezető-helyettes

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • A Pénzügyi Irodavezető távolléte esetén általános helyettesítési feladatokat lát el.
 • Az Irodavezető távollétében vagy akadályoztatása esetén pénzügyi ellenjegyzői, érvényesítési jogkör gyakorlása, a vonatkozó polgármesteri és jegyzői intézkedésben szabályozottak szerint.
 • Részt vesz az éves költségvetés, a költségvetés módosítások, beszámolók elkészítésében.
 • Részt vesz a Pénzügyi Irodát érintő Képviselő-testületi előterjesztések elkészítésében.
 • Figyelemmel kíséri a Bizottságok és a Képviselő-testület költségvetést érintő határozatait, a Pénzügyi Irodát érintő lejárt bizottsági, testületi válaszadásokat.
 • Felügyeli a havi IKJ jelentések és a negyedéves mérlegjelentések elkészítését.
 • Felügyeli és ellenőrzi a pénzügyi/számviteli analitikák elkészítését, helyességét.
 • Részt vesz a pénzügyi/számviteli szabályzatok módosításainak elkészítésében.
 • Irányítja, ellenőrzi és felügyeli a Nemzetiségi Önkormányzati ügyintéző munkáját.

Vezetői megbízás: Határozott idejű 5 év.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A munkavégzés helye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXII/170-1/2023., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi irodavezető-helyettes vagy

Elektronikus úton, Romhányi Ildikó irodavezető részére a romhanyi@ferencvaros.hu e-mail címre.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Közgazdaságtan, 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások).
 • A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul a pályázat elnyerése esetében.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • CT-EcostAT program ismerete
 • Vezetői gyakorlat
 • Jó kommunikációs képesség
 • Közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • Mérlegképes könyvelői igazolvány

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.05.05. 23:55

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.05.12. 23:55

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.05.15.

 

Top