ÁLLÁSPÁLYÁZAT Pénzügyi Iroda, tárgyi eszköz nyilvántartó Munkakör/feladatkör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Pénzügyi Iroda, tárgyi eszköz nyilvántartó

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközeinek beszerzésével kapcsolatos rögzítések a CT-EcoSTAT pénzügyi integrált rendszerbe. A Ferencváros közigazgatási területén működő 9 Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszközeinek beszerzéseinek rögzítése a CT-EcoSTAT pénzügyi integrált rendszerben. Értékben és mennyiségben történő változások folyamatos rögzítése az integrált pénzügyi rendszerben. A főkönyvi nyilvántartás részére történő feladások elvégzése, negyedévenkénti egyeztetés a főkönyvi könyveléssel. Értékcsökkenések kezelése a pénzügyi integrált rendszerben. Valamennyi szervezet esetében a selejtezések, kapcsolódó jegyzőkönyvek előkészítése, kimutatások elkészítése. Selejtezett tárgyi eszközök kivezetése a nyilvántartásból. A külső/belső jogszabályokban foglaltak szerint valamennyi szervezet esetében a leltározások előkészítése, leltározásban való aktív közreműködés, a leltárkiértékelés elvégzése. Leltártöbbletek és/vagy hiányok rögzítése az integrált pénzügyi rendszerben. A tárgyi eszközökre vonatkozó mérleganalitika elkészítése. Negyedéves és éves statisztikai jelentések elkészítésében való közreműködés.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés helye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrovitsné Fehér Judit pénzügyi irodavezető-helyettes nyújt, a 215-1077/371-es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton romhanyi@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül. A pályázatokat a Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 4 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Közgazdaságtan, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség;
 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Közgazdaságtan, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú
 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Közgazdaságtan, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés;

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelő államháztartási tárgyi-eszköz nyilvántartásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Számviteli területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • CT-EcoSTAT integrált pénzügyi rendszerben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Regisztrált mérlegképes könyvelői igazolvány
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • DMS iktatóprogram ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Együttműködés (alap)
 • Munkabírás (egyéb)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.20. 23:59

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.24. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.03.27.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.27.

 

Top